Etikettarkiv: Färdigheter

Slutredigering pågår

Slutredigeringen har börjat.

Jag är inte helt nöjd med världsbeskrivningstexterna eller öppningstexterna, men jag får lämna det bakom mig en stund och låta det mogna.

Utöver det har jag gått igenom kapitlen om hur färdigheter, karaktärsdrag och handlingsresolution funkar och vägt varje mening i de kapitlen på guldvåg. Och nu är de kapitlen låsta.

Det kommer att tillkomma exempel och eventuellt prosa av någon slag, men utöver det så kommer de här kapitlen vara väldigt nära den slutliga form som hamnar i spelet.


Saker man är bra på

Jag har tagit mig tiden att göra en rejäl genomgång av dels rollpersonsskaparreglerna och dels färdigheterna. Syftet med genomgången är dels att göra färdigheterna tydligare, och dels att göra rollpersonerna lite bättre. Problemet beror på att så mycket fokus ligger på flygande i Blå Himmel att det äter upp ens bra färdighetsval, så rollpersonerna blir rätt dåliga på resten.

Rollpersonsskaparreglerna är inte så revolutionerande egentligen, men rollpersonerna har blivit lite bättre och får numera elva färdigheter istället för tio, och attributvärden sätts genom att fördela sex fasta värden.

Den stora förändringen är färdigheterna. De har minskats kraftigt från 34 till 26. En del av färdigheterna har bakats ihop och blivit bredare. Till exempel så har Resurser och Kontaktnät slogs ihop till bara Resurser, som numera är en kaskadfärdighet med en klase underdiscipliner.

Andra färdigheter har tagits bort. Detta öde drabbade till exempel Hantverk, Musik och Spel. Dessa täcks istället av ”färgfärdigheter”, det vill säga färdigheter som bara är till för att ge färg och personlighet åt rollpersoner. Varje rollperson kommer att ha minst en färgfärdighet, som man hittar på när man skapar sin rollperson.

Många av de färdigheter som är kvar har styrts upp, så de flesta är numera bara kopplade till ett attribut. Förut var 12 färdigheter kopplade till två attribut, medan nu är det bara 8. Det blir på så sätt tydligare vilket attribut man väljer.

Så nu har jag skrivit om färdighetslistan, färdighetsbeskrivningarna och rollpersonsskaparreglerna. Jag är inte helt klar än, för jag ska gå igenom listan med sysselsättningar, skriva om rollpersonsmallarna och gå igenom äventyret Döden har långa fingrar.


Knyta näven

Vi testade markstridssystemet under onsdagens spelmöte, och lärde oss bland annat att tre japanska skolungdomar inte kan sätta mycket emot en hemlig agent med pistol.

Vi upptäckte också att det är tråkigt att vara obeväpnad. Det kanske är fullt realistiskt att vara chanslös, men det är tråkigt! Men diskussionen efteråt ledde till en ny användning av handlingspoäng och ett potentiellt hack av turordningsreglerna.

Handlingspoäng först:

  • Är man Utslagen kostar det två handlingspoäng att deklarera en handling. Tekniskt sett är det ett poäng för att man ska få deklarera handlingen trots att man är Utslagen (normalt sett är man ute om man är Utslagen) och ett poäng till för att faktiskt göra det.
  • För två handlingspoäng så kan man strunta i Omtöckning under en handling. Från det att man spenderar de två poängen till dess att handlingen är klar så behöver man inte räkna med Omtöckning alls.

Syftet med de här reglerna är att det är kul med ”återstudsregler” som tillfälligt får en att samla kraft trots att man har fått så mycket stryk att man inte vet vad man heter. En sista kraftsamling, ett sista slag med tärningen.

En bieffekt av detta är att det faktiskt kan vara värt att spara några poäng, även om man är på väg att slås ut. Tumregeln från tidigare är att det bara är dumt att dö med poäng kvar. Med den här regeln kan man fortfarande göra en sista lysande dramatisk comeback.

Turordning sedan:

  • Är man obeväpnad får man +6 på Turordning.
  • Använder man ett närstridsvapen så får man +3 på Turordning.
  • Använder man ett avståndsvapen så får man ingen modifikation på Turordning.

Den här regeln har med ”rolighetsbalans” att göra. I obeväpnad närstrid så har man så mycket nackdelar att man faktiskt väldigt lätt har tråkigt, även om man är bra på karate.

Den är också otestad, så jag får se till att få mina spelares rollpersoner i en närstridssituation till innan den här kampanjen är slut.


Nyckel: hemlig

AXDG DDXV XDDD VVGG VGVA DFGV DDGG GDDX DVDV DDXD DVGV GDVD VVVD DDGG GGAD VXGG DDVX DDVX DVGV XAAA DDXD XDDD XVDV DDDX VDAV VVFV VVXD DVVG VGGG XVXV DVDD DXXV VVGA DDVV XAVV DDVV VGDV DDDX FGVG DDDD VVXX DVGV XVDG GGGD GXDX XDAV VGXD VVXD DXVD XVDD XXDD GAVV VDFG VVVG XGAD VGDD GVXF GGVV DDDD GVDD DFAA DDVV GADG GVVD VDVV VADD XGVD XAAX DGDD XGDX DVVV GDVV DDAD ADFA GXFD VAVD VFDX FFFV VXAA AVDG XVGV DDDD VXVV DDVD VAAA AFDX DGVF XVVD XXVD VVAD GDDD FVAF GFAD DVVV DXXG VDDV DDXD DVAD XVDF DDDV AVAV XVDX XAAD DDVD FVDD ADGX DDGV VVDD DVDG XDDD FXXX GVGD VVAD AGAV VVDX VGDG ADDX XADX DVAG XADX AVVA AGXD DDDD GDFD DVDD ADDV GFVF FVAX DFDD FADD DDXX XVDD FVDD VDDA DXXV DXDD DDFA GADX GDDG VFVF GVXA XVDD VVDF DAVF GGVD VGXG XGDD GDFG GXDX DAVG VGDG DVVV DVVV VDXD DDFD DXDD GGGX DVDX DFGD XVDD FDDV VVVF VVVD VVDG VAVF GAXF VDAD DVGD VXAD GVVX VVDV XXVV VFGG AGGA DVDF VVXX DVVG DDDD FVXD GVVD VDVV DAGA XXDX VDDA FAVD VFVA VDDD DDVG VVGD AAFD VXFG GXVV VADD FDDV VXAV AGVF XVDD DXDD DXDV DDXD DXDV AFDD DDVG FVXG DXAD VDVV FGAG XXVX DADA DDVG VXDD AADD VDVD


Men vad sysslar han med?

Nu har det blivit en lång lista med tidigare sysselsättningar, för de spelare som inte har lust att använda rollpersonsmallarna. Liksom rollpersonsreglerna så kommer sysselsättningarna att hamna bland appendixen.

Så här kan de se ut:

Upptäcktsresande

Det finns fortfarande stora vita fläckar på världskartan, även om varje kvadratcentimeter av Europia är kartlagt och krigat om i tusentals år. Man vet fortfarande inte vad som finns bortom Isvallen som omger Arktis. Sydpolens hav och öar är ännu inte kartlagda. Det sydvespakiska alperna och djunglerna är i det närmaste helt okända. Namnkunniga upptäcktsresande gör stora rubriker i tidningarna.

Färdigheter: Uthållighet, Vildmarksvana, Fältarbeten, Humanistiska vetenskaper, Naturvetenskap

Det är enkelt att göra egna sysselsättningar. Det enda som krävs är ett namn, en beskrivning och en lista på minst tre färdigheter.

Att använda dem är också enkelt. När man gör rollpersone så blir sysselsättningens namn ett karaktärsdrag, och ur färdighetslistan tar man (minst) tre färdigheter och sätter en +4 eller +6 på minst en av dessa tre.

Det här känns som den kompromiss mellan möjligheten att informera om spelvärlden genom yrken, inspirera till rollpersoner genom yrken och att aldrig stå ivägen för den rollperson som spelaren vill göra genom att låsa in denne i yrken, som jag vill ha.

Listan med tidigare sysselsättningar kommer in i beta 2.