Etikettarkiv: Karaktärsdrag

Stiltje

Det har varit en galen vinter. Till att börja med så har det knappt varit någon vinter alls. Sen har det hänt såpass mycket att jag inte har haft tid med mina rollspelsprojekt, med ett undantag: Järn.

För nu har jag börjat skriva ut Järn som mer än punktlista. Manuset är på ca 210 000 tecken, vilket är ungefär 70 sidor, och det enda som jag har kvar att skriva är en klase monster. Möjligen ska jag sno lite av mina egna spelledartips också. Därefter ska jag påbörja layouten och leta illustratörer.

I och med det så blev referensdokumentet uppdaterat till version 0.07, med omslag och karaktärsdrag som nya finesser.

Blå Himmel har det dock inte hänt så mycket med. Den lilla tid som har funnits över till det har använts för att bråka med formgivningen. Jag vill få ordning på mallarna först innan jag börjar layouten på allvar.


Slutredigering pågår

Slutredigeringen har börjat.

Jag är inte helt nöjd med världsbeskrivningstexterna eller öppningstexterna, men jag får lämna det bakom mig en stund och låta det mogna.

Utöver det har jag gått igenom kapitlen om hur färdigheter, karaktärsdrag och handlingsresolution funkar och vägt varje mening i de kapitlen på guldvåg. Och nu är de kapitlen låsta.

Det kommer att tillkomma exempel och eventuellt prosa av någon slag, men utöver det så kommer de här kapitlen vara väldigt nära den slutliga form som hamnar i spelet.


Beta 8

Här är den då äntligen, Beta 8 av Blå Himmel.

Det är massiva förändringar som har skett. Listan med förändringar är en hel sida lång, den längsta hittills. Skadesystemet har vänts på, så nu är det ett skadeslag som ställs mot stryktålighetsslaget för att bestämma skadan, och extrapotter utgår och ersätts med att man kan spärra eller pressa slag. Det har tillkommit ett stort avsnitt om hur man skapar äventyr. Spärrar och pressningar har ändrat en hel massa andra regler också. Karaktärsdrag har fått en helt ny användning i form av karaktärsdragsberättelsen.

Världsmässigt så har det kommit information om Parthien och lite mer om historien. Freden i Wesel, då Europia formades, har visat sig bli en allt viktigare vändpunkt i Europias historia.

Och dessutom har Blå Himmel fått en ny logotyp!

Logotyp 5


Karaktärsdrag

Vi börjar närma oss slutet på Kaijin-kampanjen. Precis som ”fruktat” har det visat sig att Kaijin funkar bäst som en kampanj, inte som ett separat rollspel.

En sak som jag inte har petat på, men blivit smärtsamt medveten om i och med att det är nya spelare som inte har använt Blå Himmels system tidigare, är att karaktärsdragen är ”trasiga”. Problemet är att det är jobbigt att hålla reda på en stor bunt karaktärsdrag, i synnerhet de andra spelarnas karaktärsdrag, och då strök jag ändå karaktärsdragen från ras och nation.

Spelledaren skulle förmodligen få hjälp av ett formulär där rollpersonernas karaktärsdrag listas, så att denne har koll på vilka som finns i spel. Det kan man utveckla, till exempel genom att inspireras av Apocalypse Worlds ”hotklockor”. Exempelvis så skulle man kunna sätta upp ett antal steg vid varje karaktärsdrag. Allt eftersom kampanjen fortgår så går karaktärsdraget vidare till nästa steg, och något händer i kampanjen.

Men det är ändå bara en bigrej till vad jag upplever som ett stort problem: spelarna har väldigt liten koll på varandras karaktärsdrag. Ett spelarhjälpmedel för spelarrelationer skulle förmodligen hjälpa ganska bra, men man skulle också kunna göra så att man inte har alla nations- och raskaraktärsdrag, utan bara ett av dem. Antalet karaktärsdrag minskar då från mellan sex och nio till fyra.

Tidigare så hade man allihop (men man kunde sätta något inom parentes för att markera att det bara var andras fördomar).Vad jag funderar på är att varje rollperson bara har ett ras- eller nationskaraktärsdrag: efter att man har samlat ihop alla ras- och nationskaraktärsdrag så väljer spelaren ett av dessa som det dominerande. Därefter väljer spelaren om det ska vara en fördom eller inte, och sätter det i parentes om det är en fördom. På så sätt signalerar man vilket ”nedärvt” karaktärsdrag (eller fördom om det) som man anser vara det viktigaste för rollpersoner.

Man skulle även kunna göra så att i början av varje spelmöte så har man en statisk procedur där man går igenom en punktlista med antal saker. Nånting i den här stilen:

  • Man får läsa upp brevet hem och hämtar hem förbättringspoängen genom det.
  • Man spenderar förbättringspoäng och talar om för de andra spelarna vad som hände med färdigheter, så att de är medvetna om det.
  • Man ändrar eventuellt karaktärsdrag, och i vilket fall som helst så läser man upp de man har.
  • När alla spelare har läst upp sina karaktärsdrag så väljer varje spelare en annan spelare och dennes karaktärsdrag. Spelaren ska därefter försöka få in det karaktärsdraget i spel när spelmötet rullar.
  • Spelledaren berättar hur Beredskap har ändrats och hur.
  • Slutligen höjer spelledaren Kamratskap (eller inte) och delar ut Kamratpoäng.

Därefter börjar spelmötet.


Tsundere

”Hmpf! Dumma karaktärsdrag! Jag väljer inte dig f-f-för att jag tycker om dig eller så! För det gör jag inte! (rodna) J-j-jag väljer d-dig bara f-för att d-det blir kul d-drama av det. Så inbilla dig ingenting!


Men vad sysslar han med?

Nu har det blivit en lång lista med tidigare sysselsättningar, för de spelare som inte har lust att använda rollpersonsmallarna. Liksom rollpersonsreglerna så kommer sysselsättningarna att hamna bland appendixen.

Så här kan de se ut:

Upptäcktsresande

Det finns fortfarande stora vita fläckar på världskartan, även om varje kvadratcentimeter av Europia är kartlagt och krigat om i tusentals år. Man vet fortfarande inte vad som finns bortom Isvallen som omger Arktis. Sydpolens hav och öar är ännu inte kartlagda. Det sydvespakiska alperna och djunglerna är i det närmaste helt okända. Namnkunniga upptäcktsresande gör stora rubriker i tidningarna.

Färdigheter: Uthållighet, Vildmarksvana, Fältarbeten, Humanistiska vetenskaper, Naturvetenskap

Det är enkelt att göra egna sysselsättningar. Det enda som krävs är ett namn, en beskrivning och en lista på minst tre färdigheter.

Att använda dem är också enkelt. När man gör rollpersone så blir sysselsättningens namn ett karaktärsdrag, och ur färdighetslistan tar man (minst) tre färdigheter och sätter en +4 eller +6 på minst en av dessa tre.

Det här känns som den kompromiss mellan möjligheten att informera om spelvärlden genom yrken, inspirera till rollpersoner genom yrken och att aldrig stå ivägen för den rollperson som spelaren vill göra genom att låsa in denne i yrken, som jag vill ha.

Listan med tidigare sysselsättningar kommer in i beta 2.


Speltest!

Jag, Marco, Petter och Niklas kom att speltesta Blå Himmel igår, och spelet blev, uhm, ”konstruktivt sågat”. Jag fick fruktansvärt mycket nyttig kritik.

Rent praktiskt får det fyra stora övergripande konsekvenser. För det första ska vissa färdigheter ses över. Exempelvis kommer Elektroteknik och Mekanisk teknik slås ihop till Teknik. Jag hittade också vissa motsägelser; färdigheten Marsch fanns i listan över färdigheter, men hade ingen beskrivning; och en annan färdighet heter Markfordon i listan och Motorfordon i beskrivningen. Så en översyn kommer.

Den andra konsekvensen är att rollpersonsskapandet görs om. Det blir en liten (men signifikant) modifikation av hur man får sina attribut, vilket kommer göra rollpersonerna något mer kompetenta, och det kommer bli lite friare för spelaren att sätta attributens värde. Dessutom kommer det någon form av tidigare sysselsättning som specar upp några färdighetsval.

Konsekvens nummer tre är karaktärsdragen. Man kommer att kunna aktivera dem under spelmötet, en gång per karaktärsdrag och spelmöte. När man aktiverar karaktärsdraget så får man toppa ett slag, alldeles gratis. Så rollformuläret får en kryssruta vid karaktärsdraget som man kryssar i.

Den fjärde konsekvensen är att Fehnmeyer-kårens uppdrag och mandat kommer att förtydligas. Därmed kommer det också bli klarare vad man gör i Blå Himmel.

Sen kommer det hända en massa andra saker också. Allt det här ska jag nu föra in i mina texter, och sen förhoppningsvis kan jag lägga upp Blå Himmel för första öppna betan.


”Det vet man ju hur dom är”

”Det vet man ju hur dom är, dom där uppstyltade merovierna. De bara super och super genom hela vintern. Dom skulle minsann inte svälta så mycket om dom inte gjorde sprit av potäterna.”

Fördomar finns i många former, även i Blå Himmel. Man skulle till och med kunna säga i synnerhet i Blå Himmel. Det är svårt att inte klumpa ihop den lede fienden till en homogen grupp som lätt kan dras över en kam. Därför finns nationskaraktärsdrag och även raskaraktärsdrag. Delvis speglar de kulturen i nationen eller hos rasen, men framförallt speglar de fördomarna om nationen eller rasen.

Så det är fullt naturligt att alla merovier, supande kosacker som de är, har nationskaraktärsdragen Suput och Vintervan.

Det betyder inte att varenda merovisk rollperson är en vintervan suput, utan att alla icke-merovier förväntar sig att alla merovier (supande kosacker eller inte) är vintervana suputer. Det spelar ingen roll om meroviern ifråga är en frusen helnykterist. I egenskap av merovier så har han i likhet med sina landsmän förväntningen på sig att vara suput och vintervan, och därför får han karaktärsdragen Vintervan och Suput, vare sig han vill eller inte.

Skulle meroviern ifråga inte vara alkoholist så behöver spelaren inte förtrösta: det enda han behöver göra är att sätta Suput inom parentes, så att det blir ”(Suput)”. Därigenom markerar han att han inte delar karaktärsdraget.

Alla nationskaraktärsdrag kan skördas och planteras precis som vanligt, även de som man inte delar utan har satt inom parentes. Det enda man inte kan göra är att byta ut dem. Däremot kan man sätta dit eller ta bort parenteser.

Raskaraktärsdrag fungerar precis likadant, fast man får dem från rasen istället för nationen.


Karaktärsdrag och vad de är bra för

Ett problem som omedelbart slog mig när jag började knåpa på Blå Himmel är att rollpersonerna är väldigt homogena. Allihopa är stridsflygare.

Vän av ordning frågar sig förstås varför det är ett problem.

Jo, ser ni, problemet är att traditionella rollspel bygger på att olika sorters rollpersoner löser olika sorters problem. Om man bara har en sorts rollpersoner så kan man bara lösa en sorts problem.

Det är inte ett direkt nytt problem. Redan Pendragon hade det, eftersom alla där spelar riddare. Pendragon löste det med Passions och Traits, som beskriver rollpersonens personlighet och hur den utvecklas med tiden. Det är där som Pendragons egentliga krut ligger, inte i vilka sorters problem som kan lösas med olika färdigheter.

I Blå Himmel valde jag en liknande lösning. Alla rollpersoner har ca fyra valfria karaktärsdrag från sin bakgrund. Det kan vara saker som att man är Förälskad, av Adlig börd, Idrottare eller något annat. Dessutom har de ca två karaktärsdrag från sin hemnation och ca två till från rasen. Det är de här ca åtta karaktärsdragen som är rollpersonen! Färdigheterna är bara olika specialiseringar av stridsflygare.

Karaktärsdragen är inte enbart för dekorations skull. De ger förbättringspoäng om de planteras och sedan skördas.

Att plantera karaktärsdrag är lätt. Påbörja bara en liten berättelse i rollspelet om just det karaktärsdraget. Man behöver inte vara begränsad till just sin egen rollpersons karaktärsdrag, utan kan lika gärna ta en annan spelares rollpersons karaktärsdrag (om man planterar en annan spelares karaktärsdrag så får man en Kamratpoäng, som är bra att ha, så det finns definitivt skäl att göra det).

Är man någorlunda uppmärksam så kan man plantera flera egenskaper vid samma tillfälle: om ens egen rollperson har karaktärsdraget Socialist, och en annan rollperson har karaktärsdraget Adlig, så kan man plantera båda genom att börja bråka om överklassens förtryck av arbetarna. Man behöver inte vara lika ambitiös som en av spelarna i ett speltest, som planterade en annan rollpersons Förälskad genom att ropa ”Fältpost!” och lämna över ett brev från den andre rollpersonens fästmö där fästmön avslöjade att hon var gravid.

Det viktiga med att plantera karaktärsdraget är att det sker i spelet och att det är en början på en berättelse. På så sätt markerar man för alla inblandade att man vill att kvällens spelmöte ska handla om det karaktärsdraget, åtminstone till viss del.

När den berättelsen sedan kommer till ett avslut så anses karaktärsdraget vara skördat. I och med det händer två saker. För det första så får spelaren vars rollperson har karaktärsdraget ett förbättringspoäng. Det kan inte användas med en gång, utan antecknas för framtiden. För det andra så får spelaren efter spelmötet möjlighet att byta ut karaktärsdraget mot ett annat. Det är inget krav, och ras- och nationskaraktärdrag kan inte bytas ut alls.

Det kan tyckas lustigt att man byter ut Krigsskada mot, säg, Dekorerad, men vad som händer är inte att ens avskjutna ben automatiskt läks ut igen. Ens avskjutna ben är fortfarande avskjutet, men det anses vara ett uttömt ämne som inte längre är intressant att berätta om. Istället är förtjänsttecknet som man vann ett mer intressant ämne.

Så funkar karaktärsdragen. I en framtida post ska jag berätta om hur ras- och nationskaraktärsdrag skiljer sig från vanliga karaktärsdrag, men det tar vi då.