Månadsarkiv: februari 2012

Sicken jävla smäll!

Jag lade just sista handen på kapitlet om teknikens under, ett kapitel som gör några nedslag i tekniken i Blå Himmel. Det fanns i beta 4 som en del av kapitlet ”Livet i krigets skugga”, men blev för omfattande för att bara vara en del av det kapitlet.

De sista avsnitten i kapitlet som kom till nu var ett om hur man använder kapitlet i spel, ett om trådlös telegrafi, ett om järn och stål, och slutligen ett om sprängmedel.

Kordit och ballistit finns inte i Words rättstavningslistor, för övrigt.


Beta fem inom några veckor

Jag håller på att sammanställa all feedback från Kaijin-kampanjen och införa den in Blå Himmel. Regelmässigt är det vissa små skillnader i potthantering och initiativ. Det tillkommer lite fler hjälpmedel också. Världsmässigt är det vissa små omstuvningar, men mest mer av allt.


It’s the end of the world as we know it…

Och därmed var Kaijin-kampanjen slut.

Vi har hårdtestat flygstridsreglerna flera gånger om och trimmat dem. Vi har identifierat ett antal problem och lagt fram flera lösningar. Vi har dessutom upplevt politiskt gräl, romans, krig, utomjordisk invasion och undergång. Och till slut var allt över.

Jag har några läxor kvar att ta till mig. Turordning och initiativ är svårhanterade begrepp och de måste struktureras upp innan systemet kan anses vara klart. Det är enkla principer, men de exploderar så mycket att helheten blir för komplex för att hantera. Men jag har fått lite bra tankar på hur det kan lösas, så det blir nog fler teststrider för att få ordning på det.

Tack till Marco, Niklas, Andreas och Daniel för hjälp, deltagande, tålamod och mod!