Månadsarkiv: maj 2013

Beta 9 släppt!

Beta 9 blev klart till slut. Det är ganska många förändringar den här gången, vilket även reflekterar att jag är i slutredigeringsstadiet. Nu sitter komponenterna i stort sett på plats, så det handlar mest om att bestämma vad som ska med och vad som inte ska med, och putsa på det som är kvar. Sen ska det till ett bildmanus, och sen ska skiten formges.

Den här gången ligger skillnaden på framförallt två saker. För det första är länderna (nästan) färdigbeskrivna. Det finns en kärna av länder som är tongivande för kampanjens start, huvudsakligen i form av de större parterna på vardera sidan och de större grannländerna till startområdet Saravien. Saravien har också beskrivits i större detalj. Alla andra europiska länder har fått en kort beskrivning.

För det andra har rollpersonsskapandet gjorts om inklusive färdighetslistan, vilket innebär att även mallarna har gjorts om. De är nu bara åtta stycken, och de är förstås anpassade till den nya rollpersonsgenereringen. Alla karaktärsdrag är beskrivna. Utrustningskorten har gjorts om och snyggats till.

Så nu har jag nått en rejält viktig milstolpe för Blå Himmel: jag har i stort sett innehållet spikat!

Härnäst kommer mer redigering för att snygga till språket. Parallellt med detta ska jag bygga ett illustrationsmanus och leta upp illustratörer (jag har ett par i åtanke) och ta fram formen på spelet. I samband med det så kommer jag att börja leta efter en tryckare.

Samtidigt som det händer så är det dags att kika på framtiden. Förutom att grundboken ska ut så ska kampanjen också arbetas fram. Jag tänker mig något i stil med Undergångens Arvtagare till Mutant: en samling böcker som beskriver olika delar av världen och ett antal äventyr som hoppar mellan de olika delarna, tills det blir ett avslut så småningom. Jag har inte bestämt mig om äventyret Döden har långa fingrar ska ingå i den första boken om Saravien-Bosporia, eller om det ska bli ett av de största introäventyren nånsin i ett svenskt rollspel (det är 42 sidor textmanus och har en fortfarande del luckor att fylla).

Jag tänker mig också några mindre böcker om mer perifera saker. En bok om underrättelsetjänster känns given, och jag har en idé om en bok om pansar och gruppstrid. Dessa kanske inte blir mer än tunna häften, men det räcker nog gott.

Men nog tjatat! Ladda hem beta 9 nu och speltesta en omgång!


Ondska och annat fanstyg

Ibland får jag frågan om vad det finns för ondingar i Blå Himmel. Vilka man slåss mot, helt enkelt.

”Helt enkelt.”

Det finns nämligen inte någon som är alltigenom ond eller alltigenom god i Blå Himmel, och det låter sig inte avgöras av en så enkel sak som en absolut moralisk skala. Den mest osympatiska personen i Blå Himmel, alla kategorier, måste nog vara alvdrottningen Arafine av Kylarien, som betraktar ungefär alla andra som lägre stående varelser.

Å andra sidan så är hon äldre än den mänskliga civilisationen, och har sett hur människosläktet gått från stenkastande apor till … tekniskt avancerade stenkastande apor. Det är till och med möjligt att hon var den som lyfte upp den mänskliga civilisationen, avsiktligt genom att lära oss organisation och skrift, eller oavsiktligt genom att det läckte ut från hennes rike till oss. Det kanske inte är att undra på att hon känner viss bitterhet över den tack som människorna visar genom att gnaga i kanten på hennes en gång magnifika rike och mumsa upp bit för bit. Det kanske inte gör henne till god, men man börjar i alla fall förstå varför hon är som hon är.

En annan person som framstår i rätt dålig dager är hertig Alexej Verenov, som aspirerar på den meroviska tronen. Han ämnar att framstå som en krigshjälte genom att avsluta kriget på sin södra front och på så sätt vinna tronen, och det råkar gå över rollpersonerna. Men å andra sidan, han är högste befälhavare över en krigstrött sydlig flank som spelar andra fiolen till de stora slagen i norr. Han har också anspråk på tronen i ett sönderfallande rike, och han har möjlighet att avsluta kriget och ena sitt rike på en och samma gång, och på så sätt rädda miljontals liv från resten av kriget och det inbördeskrig som följer om Meroviska kejsardömet kollapsar.

Generalmajor Gerhardt, en av de mer osympatiska personerna på västsidan, har en ”hökighet” som är ett resultat av att Blå Himmels militär fortfarande är mansdominerad: Gerhardt har insett att om en kvinna ska ha en chans så måste hon vara mer manlig än männen i hären. Därför ligger hon på och vill ofta anfalla mest för anfallets skull. Men å andra sidan ser hon till att hennes soldater roteras, får vila, får varm mat och hygien och post hemifrån, detaljer som inte prioriteras lika högt av andra generaler.

Som sagt var, det här med ondska är inte en lätt sak. Men det är med avsikt. Det blir kanske svårare att skriva äventyr när man inte kan peka med hela handen på ondingarna, men det blir i allmänhet intressantare äventyr.


Snart: beta 9

Jag fick en del gjort under resan hem från Stockholm idag. Kapitlen Kampanjregler, Att Spelleda Blå Himmel, Om Kampanjer, samt ett antal av referenskapitlen (rollpersoner, sysselsättningar, färdighetsbeskrivningar och karaktärsdragsbeskrivningar) är i stort sett spikade. Rollpersonsmallarna är också spikade, liksom grundläggande handlingsresolution och konfliktsystem.

Polmerovias historia och roll som ockuperat land är skriven, så nu är det bara Bosporia och Brevoria som jag måste skriva. Det finns en klase länder som inte är lika centrala i kampanjens början, så jag funderar på att helt enkelt utelämna dem till en början eller bara sammanfatta dem.

Stridsreglerna har byggts om ganska rejält genom Star Wars-kampanjen som jag körde under våren (tack till Tamm, Petter, Andreas och Marco för all feedback) och tjänstgöringsakten ser rätt rejält annorlunda ut. Jag har ett par funderingar kvar om stridsreglerna, men de är också rätt nära att vara spikade.

Allt detta gör att beta 9 har ännu fler förändringar än vad beta 8 hade, och beta 8 satte ändå rekord. Beta 9 borde läggas upp till helgen.