Månadsarkiv: april 2013

Saker man är bra på

Jag har tagit mig tiden att göra en rejäl genomgång av dels rollpersonsskaparreglerna och dels färdigheterna. Syftet med genomgången är dels att göra färdigheterna tydligare, och dels att göra rollpersonerna lite bättre. Problemet beror på att så mycket fokus ligger på flygande i Blå Himmel att det äter upp ens bra färdighetsval, så rollpersonerna blir rätt dåliga på resten.

Rollpersonsskaparreglerna är inte så revolutionerande egentligen, men rollpersonerna har blivit lite bättre och får numera elva färdigheter istället för tio, och attributvärden sätts genom att fördela sex fasta värden.

Den stora förändringen är färdigheterna. De har minskats kraftigt från 34 till 26. En del av färdigheterna har bakats ihop och blivit bredare. Till exempel så har Resurser och Kontaktnät slogs ihop till bara Resurser, som numera är en kaskadfärdighet med en klase underdiscipliner.

Andra färdigheter har tagits bort. Detta öde drabbade till exempel Hantverk, Musik och Spel. Dessa täcks istället av ”färgfärdigheter”, det vill säga färdigheter som bara är till för att ge färg och personlighet åt rollpersoner. Varje rollperson kommer att ha minst en färgfärdighet, som man hittar på när man skapar sin rollperson.

Många av de färdigheter som är kvar har styrts upp, så de flesta är numera bara kopplade till ett attribut. Förut var 12 färdigheter kopplade till två attribut, medan nu är det bara 8. Det blir på så sätt tydligare vilket attribut man väljer.

Så nu har jag skrivit om färdighetslistan, färdighetsbeskrivningarna och rollpersonsskaparreglerna. Jag är inte helt klar än, för jag ska gå igenom listan med sysselsättningar, skriva om rollpersonsmallarna och gå igenom äventyret Döden har långa fingrar.


Styr trimsaxen 1

Som bekant så håller jag på att slutredigera Blå Himmels textmanus just nu, och nu har saxen kommit till kapitlet om flygmaskiner. Weldländska modellbeteckningar har redan kuttats för framtiden, liksom avsnittet hur flygmaskiner fungerar. Dessa kommer tillbaka i framtida moduler, förmodligen någon ”flygmaskinsigenkänningshandledning” (dvs bok med fler flygplan).

Sist i kapitlet finns ett avsnitt om hur man skapar flygmaskiner, och jag är lite kluven om vad jag ska göra med den. Så jag överlåter den frågan till er:


Tjänstgöringsakt version 11

Av någon skum anledning så kom inte en aktuell version tjänstgöringsakten (”rollformuläret” på standardrollspelssvenska) med i beta 9. Så här kommer den:

Tjänstgoringsakt v11 stående

Det finns fortfarande ett fel på den. Gissa vad det är!

(Uppdatering: när jag skulle fixa felet så hittade jag två fel till och en text som inte är fel men som skulle kunna göras rätt. Så det är nästan finn fem fel!)


La Linea: nytt rollspel!

Efter en lång tids förhandling med Osvaldo Cavandolis dödsbo så har vi äntligen fått tillåtelse att göra rollspel av La Linea.

Rollspelet La Linea kommer inte bara att åter ge liv till en av TV-historiens stora hjältar, utan även bryta helt ny mark! Det kommer att bli ett spelledarlöst språklöst kortbaserat pausrollspel, där ett scenario spelas på fem till tio minuter, och är tänkt att användas på stående fot i konventskafeteriaköer, när spelledaren sätter upp terrängen för nästa dungeon, när man väntar på pizzan, eller i andra naturliga avbrott i konventionellt rollspelande. Spelet kringgår dessutom språkbarriärer genom att vara språklöst, och kan därför spelas av vem som helst även om de inte förstår språket!

Fortsätt läs