Månadsarkiv: juni 2011

Mer fantastik? (del 1)

Ett av önskemålen som framkom under speltestet var mer fantastik, som tydligare deklarerade vi inte längre är i Skövde. Just nu finns bara alver, flygdjur och flygkryssare, och eftersom de förra inte är med så mycket om man inte gör sådana rollpersoner och de senare sällan löper ut från hamn så är det inte så mycket alls. Så det skulle behövas mer.

Så här nedan postar jag ett första förslag. Det kommer fler förslag i framtida poster, men någonstans måste man ju börja.

Flygande öar: Dr Gustav Zehntruders fantastiska maskin som lyfter flygkryssare replikerar ett naturligt fenomen som förekommer i gamla förkastningszoner. Vad som händer är att vissa oljor fångade i berg under högt tryck kan skapa ett motverkande eterfält. När sådana bergarter lyfts upp i en förkastning och skiktas med mjukare bergarter, och de mjukare bergarterna sedan vittrar ner med erosionen, så kan ibland ett bergslager slita sig löst. Det förblir förankrat i eterfältet som en flygande ö.

Det finns fyra sådana flygande öar i Europia. Två av dem, Moriyama och Hakusan, ligger i Kylarien, och på Hakusan finns Kylariens huvudstad. En tredje ligger i Rikitien och kallas Takaitō. Det är en ganska liten ö, som inte har plats för mycket mer än klanernas rådssal. En fjärde, Väraldarade, ligger i Fennoskandien och är för närvarande obebodd. Det finns fler öar i resten av världen, bland annat i östra Vespakien och i östra Merovia.

Det har historiskt sett alltid varit alver som med sina vinddjur koloniserat sådana flygande öar, eftersom de har varit otillgängliga för människor innan flygmaskiner och Zehntruder-maskinen.

 


Vad kåren kämpar för

”Jag, N. N, med mitt hemlands och mina överordnades medgivande och tillstånd, lovar och försäkrar, vid min heder som soldat och officer, trohet till Fehnmeyer-kåren.

Jag svär att sträva efter fred i Europia så länge som krig pågår, att iaktta neutralitet där vapenvila råder, och att annars verka för en vapenvila att komma till stånd.

 Jag svär att uppträda redbart och rakryggat, upprätthålla krigets lagar, lyda mina överordnade inom kåren, och att alltid komma till mina kårkamraters hjälp i deras nöd; så hjälpe mig Gud!”

– Fehnmeyers trohetsed

Detta är den trohetsed som en flygare får svära när han eller hon ansluter sig till Fehnmeyer-kåren. I tre meningar sammanfattas Fehnmeyer-kårens uppdrag: att skapa fred i Europia. Det är ingen lätt uppgift, trots att kåren fredas som neutral part av krigslagarna och får stöd av inte bara Neutrala länders krigsövervakande råd utan även av några krigförande stater och flera privata organisationer. Trots allt har kriget inte tagit slut än, och den gamla fiendskapen finns fortfarande kvar.

 


Svarte Ivanov

Arbetet på Blå Himmel fortgår, även om företaget är ivägskyfflat just nu. Så här kommer ett litet exempel på personer man kan träffa på i Blå Himmels Europia.

Om du tillhör västalliansen och någon gång skulle råka få se en svartmålad Va-2 Lisits dekorerad med en springande varg på sidan, be en tackbön att du upptäckte den först och vänd sedan därifrån, för du har just fått se ”Svarte” Andrej Ivanov, ett av Meroviska kejsardömets främsta äss. Våren 1891 hade han 96 bekräftade nerskjutningar. Därtill kommer några tjog obekräftade nerskjutningar, men även konservativt räknat har han tagit minst 100 västflygares liv. Han är en skicklig flygare och en hänsynslös skytt som skjuter på så kort avstånd som möjligt och alltid mot piloten eller akterskytten om han kan.

Vad du än gör, försök inte ge dig på honom om du ser honom. Svarte Ivanov är inte bara förbaskat skicklig och hänsynslös, han flyger också oftast med sin skvadron, 16 arméflygsskvadronen vid Front Rokitna. Den skvadronen kallas ofta för ”Ivanovs vargflock”. Det är ett synnerligen välfunnet namn, eftersom major Ivanov drillar sina skvadronskamrater i att man aldrig ger sig på en fiende ensam, alltid i grupp, och alltid från överläge. Så risken finns att om du ger dig på Svarte Ivanov så är det för att han vill det, för att hans skvadron väntar i solen på den dumdristige stackare som tänker göra sig ett namn på en luftduell med Ivanov.

Resten av skvadronen är inga dåliga flygare heller. De är lika goda kålsupare som deras chef, speciellt i grupp. Man känner igen dem på att stjärtfenan på deras flygmaskiner, också Va-2 Lisits, är målad svart med siffran 16 och det springande varg-emblemet. Flygarna i Ivanovs vargflock är stolta över sin skvadron, och i allmänhet får stoltheten över skvadrontillhörigheten företräde framför deras ego. Man ska då komma ihåg att bland divisionens flygare finns sådana äss som kapten Evgenij Makusjin med 74 nerskjutningar, kapten Elena Sjusjtakova med 55 nerskjutningar och löjtnant Alexander Karylin med 48 nerskjutningar.

Sist någon hörde från honom så hade han stationerats någonstans i söder vid Front Rokitna. Exakt var och varför vet man inte, men det var på hertig Aleksejs personliga begäran, och man kan anta att han och hans vargflock inte är där för att vila upp sig.

 


Rävsvans lägger ner

Jag vet att det är en radikal titel och att den kommer få en hel del av er att sätta colan i vrångstrupen.

Men så här är det: jag är för närvarande arbetsbefriad och snart arbetslös, eftersom min reguljära arbetsplats lägger ner verksamheten. Rollspelsskapandet är inte är något jag lever på, utan snarare spenderar semesterpengar på, semesterpengar som jag får in via reguljärt arbete. Och det arbetet läggs nu ner.

Reglerna är sådana att som arbetslös kan man inte driva företag utan att riskera sin a-kassa.  Det finns en massa sätt att kringgå det där med hobbyföretag och whatnot, men jag är inte riktigt villig att ta risken att det blir avslag på a-kassan.

Eftersom Rävsvans Förlag är ett kommanditbolag, inte en enskild firma, så är det hyfsat lätt för mig att skyffla undan företaget. Rävsvans Förlag har ändå inte haft någon nämnvärd verksamhet under de senaste två åren (lite konventsförsäljning, i stort sett), så egentligen ändras ingenting av att KB Rävsvans Förlag upphör.

Vad som inte ändras är arbetet med Blå Himmel. Arbetet med Blå Himmel fortgå, liksom med de andra spelen som är i varierande grad av aktivitet och färdighet. Däremot är det inte lika säkert hur jag ska göra när det är dags för publikation. Utan organisationsnummer och momsnummer blir det svårt att trycka i Sverige. Eventuellt kan det bli frågan om enbart PDF-release till dess att jag har nytt jobb och kan ta tillbaka Rävsvans Förlag och trycka igen.

Så nu vet ni. Jag hade hoppats på att det inte skulle behöva ske, men verkligheten är elak ibland.


Speltest!

Jag, Marco, Petter och Niklas kom att speltesta Blå Himmel igår, och spelet blev, uhm, ”konstruktivt sågat”. Jag fick fruktansvärt mycket nyttig kritik.

Rent praktiskt får det fyra stora övergripande konsekvenser. För det första ska vissa färdigheter ses över. Exempelvis kommer Elektroteknik och Mekanisk teknik slås ihop till Teknik. Jag hittade också vissa motsägelser; färdigheten Marsch fanns i listan över färdigheter, men hade ingen beskrivning; och en annan färdighet heter Markfordon i listan och Motorfordon i beskrivningen. Så en översyn kommer.

Den andra konsekvensen är att rollpersonsskapandet görs om. Det blir en liten (men signifikant) modifikation av hur man får sina attribut, vilket kommer göra rollpersonerna något mer kompetenta, och det kommer bli lite friare för spelaren att sätta attributens värde. Dessutom kommer det någon form av tidigare sysselsättning som specar upp några färdighetsval.

Konsekvens nummer tre är karaktärsdragen. Man kommer att kunna aktivera dem under spelmötet, en gång per karaktärsdrag och spelmöte. När man aktiverar karaktärsdraget så får man toppa ett slag, alldeles gratis. Så rollformuläret får en kryssruta vid karaktärsdraget som man kryssar i.

Den fjärde konsekvensen är att Fehnmeyer-kårens uppdrag och mandat kommer att förtydligas. Därmed kommer det också bli klarare vad man gör i Blå Himmel.

Sen kommer det hända en massa andra saker också. Allt det här ska jag nu föra in i mina texter, och sen förhoppningsvis kan jag lägga upp Blå Himmel för första öppna betan.


Mer karta!

Jag lade till lite politisk information på kartan, så nu ser man vilka länder som tillhör vilken allians, vad som är ockuperat, vad som är neutralt, och vilka delar av Fennoskandien som styrs av upproret.

Varsågoda:

 

 

Politisk karta över Europia i Blå Himmel

Den är fortfarande inte färdig, förresten.


Karta!

För er som undrar lite över geografin i Blå Himmel, så kommer här en karta över Europia år 1891:

 

Karta över Europia 1891(klicka för större bild)

Det är inte kartans slutliga form, utan ska mer ses som en avancerad skiss. Saker jag vet att jag måste göra (förutom att göra den bra mycket snyggare) är att ta hand om öarna i södra innanhavet och öarna mellan Fennoskandien och Caledonien. Det ska finnas en klase småriken och furstendömen som ska till. Det behövs dessutom en politisk variant som visar vilka som ingår i vilken allians, vilka som är ockuperade och vilka som är neutrala, och fronterna i Fennoskandien ska förmodligen byggas om till den politiska kartan. Men det kommer! Jag kan bara inte göra det förrän nationsgränserna och fronten är spikade. Nu är det dock väldigt nära!

Och ja, Europia är hejjans likt vårt vanliga Europa till formen. Det är med avsikt.


Världen är ond!

Här hade jag tänkt att speltesta Blå Himmel under Kristi Flygare (fniss), men världen verkar vilja annorlunda.

Nå, hoppet är inte helt ute. Det finns några spelare tillgängliga, så om man kunde fylla på med ett par frivilliga flygare i Göteborgstrakten som inte ska på LinCon så vore det tekniskt sett möjligt.